Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

UNVANI : ROLTEK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK OTOMASYON YAZILIM ELEKTRİK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi: İTOB OSB MAH. 10032 SK. NO: 2 MENDERES / İZMİR

Telefon: …………
E-posta:
Mersis Numarası: 0735078897800001

1.2. ALICI(“TÜKETİCİ”):Adı/soyadı/Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
Email:
VKN:

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ’nin www.roltek.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1- Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri satın alma aşamasında belirtilmiştir.

3.2- Ödeme Şekli : Online Ödeme ile İşlem

Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir.

3.3- Teslimat Şekli ve Adresi :

Teslimat Adresi : …………………
Teslim Edilecek Kişi: ……………………….
Fatura Adresi : ………………………

Paketleme, kargo ve teslimat KARŞI ÖDEMELİ olarak yapılacak, masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, TÜKETİCİ’nin yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında TÜKETİCİ’nin adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, TÜKETİCİ’nin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından veya teslimat/kargo sürecinden kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ile orijinal kullanım kılavuzlarıyla kargoya firmasına tesliminden sorumludur. Ürünlerin garantisi, üretici firma olan Seeed Development Limited firması tarafından sağlanmaktadır. Seeed Development Limited’ın www.seeedstudio.com adresli internet sitesinde yayınlamış olduğu teknik bilgi ve belgeler dışındaki ürün kullanımlarından doğacak her tür zarardan ALICI sorumlu olacaktır.

3.4 Alışveriş Verisi Saklama İzni : Siparişin onaylanması sonrasında, “”TÜKETİCİ”” sipariş onaylanma ekranında “”ONAY”” sekmesini tıklaması ile teslimat adresi, TC Kimlik numarası, cep telefonu, e-posta adresi, fatura bilgileri, ödeme seçim ve bilgilerinin kendi onayıyla “”ALICI BİLGİLERİ”” adı altında kaydedilerek saklanmasını kabul eder. “”TÜKETİCİ’NİN”” rızası ile kaydedilen ilgili bilgiler yalnızca kargo aşamasında ilgili kargo firması ile paylaşılıp saklanacak olup “”TÜKETİCİ’NİN”” talebi durumunda bu bilgiler istenildiğinde kayıtlardan çıkartılır.

MADDE 4- ÖZEL İSTEK ÜZERİNE NCNR KODUYLA İTHAL EDİLEN ÜRÜNE İLİŞKİN CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ

Tüketici (ALICI), 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

DİKKAT cayma hakkı, ürün iade, kargo / teslimat ve benzeri nitelikteki hükümler işbu sözleşmenin konusu olan SenseCAP M1 LoRaWAN Indoor Gateway – EU868 isimli ürün açısından uygulanamaz. NCNR “Non-Cancelable and Non-Returnable / SİPARİŞİ İPTAL EDİLEMEYEN VE İADE EDİLEMEZ ÜRÜN” kodu ile alıcının talebi üzerine ithal edilen SENSECAP M1 LORAWAN GATEWAY ürünlerin özel sipariş ile üretilerek satışa sunulması ve ürün fiyatının piyasadaki değişkenliği sebebiyle cayma hakkı ve iade hakkı kullanımı mümkün değildir. ALICININ TALEBİ VE İSTEĞİ ÜZERİNE İTHAL EDİLEN İŞBU ÜRÜN İÇİN ALICI SİPARİŞİNİ ALIM GARANTİSİ KOŞULU ALTINDA OLUŞTURDUĞUNU, BU NEDENLE MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNİN 15/1/A VE 15/1/B MADDELERİ UYARINCA SÖZLEŞMEDEN CAYMA YA DA ÜRÜNÜ İADE HAKKININ BULUNMADIĞINI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1- TÜKETİCİ, İnternet Sitesi’nde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2- Ürün teslimatları, ürünlerin Türkiye’ye ulaşmasından hemen sonra TÜM ALICILARIN sipariş tarihine göre belirlenecek sıralamaya göre düzenlenecektir. Her halükarda, ürünlerin Türkiye’ye geldiği tarihten itibaren en geç 90(doksan) gün içinde satın alınan ürün ALICI’sına teslim edilmek üzere KARŞI ÖDEMELİ olarak kargoya teslim edilecektir.

5.3- Sözleşme konusu ürün, TÜKETİCİ’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4- Ürünlerin garantisi, üretici firma olan Seeed Development Limited firması tarafından sağlanmaktadır. Seeed Development Limited’ın www.seeedstudio.com adresli internet sitesinde yayınlamış olduğu teknik bilgi ve belgeler dışındaki ürün kullanımlarından doğacak her tür zarardan ALICI sorumlu olacaktır.

5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin TÜKETİCİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6- Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ’ya ait kredi kartının TÜKETİCİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI’ya gönderilmesi zorunludur.

5.7- ALICI’nın ürünün tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında kanunen onarım ve garantiye dair sözleşme hükümleri uygulanmaz.

MADDE 6- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 7 – MÜCBİR SEBEP

Sözleşme tarihinde mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini veya edimlerini sözleşmede öngörülen zamanda yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, tedarik zincirinde yaşanan gecikmeler mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza, salgın hastalık sebepli mal dolaşımının/ithalatın durdurulması veya engellenmesi vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep durumunun ortaya çıkması halinde ilgili taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 90 (doksan) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih hakkı bulunduğu kabul edilmektedir.

SATICI : ROLTEK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK OTOMASYON YAZILIM ELEKTRİK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ALICI(“”TÜKETİCİ””) : ………………….

Tarih : ……………….

Onaylanma Tarihi: